SITEMAP  -   ALGEMENE VOORWAARDEN  -  DISCLAIMER  -  PRIVACY

S P A A N S  ¡ M E   G U S T A !

Privacy

Alle gegevens die u via deze website aan ons verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons ter beschikking hebt gesteld, te weten voor het uitbrengen van een offerte of het aanbieden van enige andere informatie op maat over onze dienstverlening. Verder zal Spaans ¡Me Gusta! uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen te voldoen aan wettelijke eisen die aan ons worden gesteld.