SITEMAP  -   ALGEMENE VOORWAARDEN  -  DISCLAIMER  -  PRIVACY

S P A A N S  ¡ M E   G U S T A !

Disclaimer

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

Deze website is eigendom van Spaans ¡Me Gusta!  Al het materiaal op deze website is ontworpen, geschreven en samengesteld door Spaans ¡Me Gusta! en mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of vermenigvuldigd voor zakelijke of persoonlijke doeleinden. Dit geldt voor zowel de teksten als voor al het beeldmateriaal dat op deze website is te zien.

 

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om klanten, potentiële klanten en andere geïnteresseerde partijen te informeren over Spaans ¡Me Gusta! en haar diensten en mag door derden niet zonder toestemming van Spaans ¡Me Gusta! voor andere doeleinden worden aangewend.

De informatie op deze site wordt met grote zorg samengesteld. Eventuele vergissingen, onjuistheden of onvolkomenheden kunnen evenwel niet worden uitgesloten en Spaans ¡Me Gusta! kan daarvoor onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld.

 

Diensten die op deze website worden beschreven of aanbevolen kunnen door Spaans ¡Me Gusta! onaangekondigd worden gewijzigd. Dit geldt ook voor alle tarieven die op deze website worden geadverteerd. Aan die gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Actuele informatie over diensten en tarieven kan rechtstreeks per telefoon of e-mail worden opgevraagd bij Spaans ¡Me Gusta!.

 

Hoewel ook anderszins al het redelijkerwijs mogelijke wordt gedaan om de inhoud van deze website actueel te houden, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie die op deze website wordt gepubliceerd, nog geldig of van toepassing is op het moment waarop zij wordt gelezen.

 

Hoewel Spaans ¡Me Gusta! zich inspant om deze website virusvrij te houden, worden hieromtrent geen garanties verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich afdoende tegen computervirussen te beschermen. Spaans ¡Me Gusta! aanvaardt ook overigens geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website.